SINGAPORE: +65 6829 7000 JAKARTA: +6221 2550 2550 KUALA LUMPUR: +603 2615 0000 VIEW ALL CENTRES CONTACT US

สำนักงานเสมือนในมากาตี

ซีอีโอสวีทเป็นผู้ให้บริการที่มีเครือข่ายและฐานที่มั่นทางธุรกิจอันแข็งแกร่งทั่วภูมิภาคเอเชีย หากคุณเป็นเจ้าของบริษัทเปิดใหม่ หรือกิจการขนาดเล็ก หรือกระทั่งบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งมีแผนขยายสาขา และต้องการทดสอบตลาด สำนักงานเสมือนถือเป็นทางเลือกที่แนะนำอย่างยิ่งสำหรับคุณ

ซีอีโอสวีทเป็นผู้ให้บริการที่มีเครือข่ายและฐานที่มั่นทางธุรกิจอันแข็งแกร่งทั่วภูมิภาคเอเชีย หากคุณเป็นเจ้าของบริษัทเปิดใหม่ หรือกิจการขนาดเล็ก หรือกระทั่งบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งมีแผนขยายสาขา และต้องการทดสอบตลาด สำนักงานเสมือนถือเป็นทางเลือกที่แนะนำอย่างยิ่งสำหรับคุณ

การตั้งสำนักงานใจกลางย่านการค้าในเมืองมากาตีนำมาซึ่งค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม และค่าจัดตั้งสำนักงานโดยไม่จำเป็น ซีอีโอสวีทมีบริการสำหรับเอสเอ็มอีโดยปรับแต่งบริการทางธุรกิจให้เหมาะสมและมีที่อยู่บริษัทในย่านธุรกิจสำคัญของกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ดำเนินธุรกิจในศูนย์กลางการค้าโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ออกเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณตั้งแต่ตอนนี้!

LKG Tower - Makati Serviced Offices
LKG Tower, 37th Floor,
6801 Ayala Avenue,
Makati City 1226, Philippines
+63 (2) 859 2888 +63 (2) 859 2882 (fax)

ต้องการให้อ้างถึงสำนักงานเสมือนของคุณในมากาตี ? กรอกรายละเอียดด้านล่าง:


  [dynamichidden hiddeninterest id:interesttype]