SINGAPORE: +65 6829 7000 JAKARTA: +6221 2550 2550 KUALA LUMPUR: +603 2615 0000 VIEW ALL CENTRES CONTACT US

สำนักงานเสมือนในกรุงปักกิ่ง

สำนักงานเสมือนของซีอีโอสวีทออกแบบอย่างประณีตและมีบริการคุณภาพระดับพรีเมียมสำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการบริการสนับสนุนทางธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องมีที่ตั้งสำนักงานหรือพื้นที่สำนักงานจริงๆ สำนักงานเสมือนของซีอีโอสวีทมีบริการสนับสนุนธุรกิจเฉพาะทางตามที่คุณต้องการ โดยสามารถทำงานทั้งจากในร้านกาแฟและจากที่บ้านได้ นอกจากนี้ สำนักงานเสมือนของซีอีโอสวีทยังรับประกันได้ว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจด้วยการทำงานของทีมสนับสนุนธุรกิจที่วางใจได้ซึ่งจะจัดการเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า ปัญหา ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอีเมล

สำนักงานเสมือนของซีอีโอสวีทเปิดบริการที่แอลจี ทวิน ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง B12 ถนนเจียนกัวเหมินเวย กรุงปักกิ่ง 100022 ประเทศจีน

LG Twin Tower - Beijing Virtual Offices
Twin Towers (East), 10th Floor,
B12 Jianguomenwai Avenue,
Beijing 100022, China
+86 (10) 5123 5123 +86 (10) 5123 5122 (fax)

Wต้องการให้อ้างถึงสำนักงานเสมือนของคุณในในกรุงปักกิ่ง? กรอกรายละเอียดด้านล่าง:


  [dynamichidden hiddeninterest id:interesttype]