SINGAPORE: +65 6829 7000 JAKARTA: +6221 2550 2550 KUALA LUMPUR: +603 2615 0000 VIEW ALL CENTRES CONTACT US

สำนักงานสำเร็จรูปในกรุงปักกิ่ง

ซีอีโอสวีทซึ่งตั้งอยู่ที่แอลจี ทวิน ทาวเวอร์ ในกรุงปักกิ่ง อยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงปักกิ่ง สำนักงานสำเร็จรูปในกรุงปักกิ่งของเราเป็นสำนักงานระดับพรีเมียมซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ครบครัน ติดตั้งระบบเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อการจัดประชุมและการใช้งานอินเตอร์เน็ต สร้างพื้นที่สำนักงานของคุณเองได้ทันทีทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะใช้งานแค่ไม่กี่ชั่วโมง เช่าระยะสั้น และเช่าระยะยาว

อาคารสำนักงานของซีอีโอสวีทตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงสร้างระบบไอทีที่ยอดเยี่ยมและเป็นอาคารสูงเสียดฟ้าในกรุงปักกิ่งที่ได้รับรางวัลด้วย

LG Twin Tower - Beijing Serviced Offices
Twin Towers (East), 10th Floor,
B12 Jianguomenwai Avenue,
Beijing 100022, China
+86 (10) 5123 5123 +86 (10) 5123 5122 (fax)

ต้องการให้อ้างถึงสำนักงานสำเร็จรูปของคุณในในกรุงปักกิ่ง? กรอกรายละเอียดด้านล่าง:


  [dynamichidden hiddeninterest id:interesttype]