SINGAPORE: +65 6829 7000 JAKARTA: +6221 2550 2550 KUALA LUMPUR: +603 2615 0000 VIEW ALL CENTRES CONTACT US

CEO SUITE เข้าใจว่าดีว่าเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว คุณอาจจะต้องการพนักงานบัญชีไว้ทำหน้าที่จดบันทึกค่าใช้จ่าย รวบรวมข้อมูลภาษี และบันทึกข้อมูลด้านการเงินสำหรับผู้ลงทุน ซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่เราจัดทำบริการสนับสนุนด้านการบัญชีและการเงินโดยผู้มีประสบการณ์ไว้พร้อมให้บริการในสำนักงานของเราทุกแห่ง

การให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ

ด้วยบริการของ CEO SUITE คุณสามารถว่าจ้างเพื่อรับบริการงานด้านบัญชี การจัดการเงินเดือน และการเงิน ได้ทุกเมื่อตามต้องการ นั่นหมายความว่า เรามีความพร้อมที่จะช่วยเหลือให้คุณมีบันทึกการเงินที่ละเอียดเรียบร้อย อีกทั้งบันทึกภาษี งานเอกสาร การจัดเก็บแฟ้มงาน และรายงานรายจ่ายที่ทันสมัยตรงตามวันเวลาจริงด้วย คุณสามารถจ้างผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีซึ่งมีความเป็นมืออาชีพจาก CEO SUITE ได้ หรืออาจจะจ้างเป็นครั้งคราวหรือตามความต้องการเมื่อบริษัทของคุณมีความจำเป็นต้องใช้พนักงานบัญชีเท่านั้นก็ได้

บริการด้านการบัญชีและการเงินอย่างมีประสบการณ์จาก CEO SUITE

  • การเตรียมการด้านภาษี
  • การบัญชี

  • การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในด้านการเงินและการร่วมลงทุน

  • การจัดการเงินเดือน

  • รายงานและเอกสารด้านการเงิน

การให้บริการด้านบัญชีตามความต้องการ เป็นเพียงหนึ่งในหลากหลายวิธีการซึ่งเราจะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเราเข้าในความต้องการของพวกเขา CEO SUITE ทุ่มเทเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ กรุณาติดต่อมาที่เราเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือด้านการบัญชีและการเงินที่สำนักงานของ CEO SUITE ที่คุณสนใจใช้บริการ