SINGAPORE: +65 6829 7000 JAKARTA: +6221 2550 2550 KUALA LUMPUR: +603 2615 0000 VIEW ALL CENTRES CONTACT US

การจัดและกำหนดพื้นที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งกับผู้เข้าร่วมงานของคุณ สำหรับซีอีโอสวีท ผู้จัดการและทีมงานของเราทุกคนได้รับการฝึกอบรมมาเพื่อให้คำแนะนำและจัดเตรียมการประชุมและพื้นที่ประขุมเพื่อช่วยให้งานของคุณบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด

รายการการจัดพื้นที่การประชุมและห้องประชุมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด:

ห้องประชุมขนาด 4 – 8 ที่นั่ง

การจัดวางแบบนี้เหมาะสำหรับการประชุมขนาดเล็ก การสัมภาษณ์ และการสนทนาเฉพาะกลุ่ม ใช้โต๊ะรูปวงรีหรือสี่เหลี่ยมเพียงตัวเดียว พร้อมเก้าอี้ 4 ถึง 8 ตัววางรอบโต๊ะ ขนาดของโต๊ะกำหนดจำนวนที่นั่งสูงสุด

แบบโรงละคร

แบบนี้มีลักษณะคล้ายกับที่นั่งในโรงละครหรือโรงภาพยนตร์โดยเรียงเก้าอี้เป็นแถวหันไปด้านหน้า

ทั้งนี้อาจเว้นช่องว่างหรือทางเดินระหว่างแถวไว้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดวางและจำนวนที่นั่ง ซึ่งทำให้เข้าไปนั่งได้ง่ายขึ้นหากที่นั่งอยู่กลางแถว

ห้องประชุมแบบโรงละครนี้เหมาะสำหรับพรีเซ็นเทชันหรืองานที่ไม่ต้องมีการจดบันทึก เขียนข้อความ หรือใช้งานแล็ปท็อป

แบบห้องเรียน

คล้ายคลึงกับแบบโรงละครแต่เก้าอี้จะจัดวางคู่กับโต๊ะเพื่อให้สามารถเขียนข้อความ จดบันทึก หรือใช้คอมพิวเตอร์ได้

รูปแบบนี้เหมาะสำหรับการอบรมและสัมมนา

แบบรูปตัวยู

จะเรียงเก้าอี้เป็นรูปตัวยู ส่วนด้านนอกทั้งสามด้านจะเป็นที่นั่งที่หันหน้าเข้าด้านใน ด้านหนึ่งจะเปิดไว้เพื่อให้เป็นที่จัดวางอุปกรณ์พรีเซ็นเทชัน

การจัดวางรูปแบบตัวยูจะไม่เหมือนกับแบบห้องเรียนเพราะจะทำให้ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ง่ายกว่า รวมถึงการมีการหารือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

บอร์ดรูม

เป็นรูปแบบทั่วไปสำหรับการประชุมของบริษัทขนาดย่อมจนถึงขนาดกลาง โดยทั่วไปจะมีโต๊ะสี่เหลี่ยมซึ่งแต่ละด้านจะวางเก้าอี้ไว้หนึ่งตัว

แบบงานเลี้ยง/ดินเนอร์

แบบงานเลี้ยงจะเลียนแบบมาจากโต๊ะอาหารแบบกลมและแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสนทนาและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ในโต๊ะเดียวกันเพราะนั่งหันหน้าเข้าหากัน

การจัดวางแบบนี้เหมาะสำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำและปาร์ตี้แบบไม่เป็นทางการ

คาบาเรต์

แบบคาบาเรต์คล้ายกับแบบงานเลี้ยงแต่มีจำนวนที่นั่งน้อยกว่าเพื่อให้มีพื้นที่ว่างด้านหน้าของแต่ละโต๊ะ การจัดวางรูปแบบนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมจดจ่อกับพรีเซ็นเทชันหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้นำเสนอด้านหน้าได้ง่ายขึ้น ขณะที่ยังสามารสนทนากับเพื่อนร่วมโต๊ะได้